TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Grabovac, Filip

Grabovac, Filip, hrvatski pučki pisac (Podosoje kraj Vrlike, 1697Santo Spirito kraj Venecije, 13. II. 1749). Franjevac; teologiju i filozofiju studirao u Italiji, 1726. zaređen za svećenika. God. 1729. postavljen za kapelana hrvatskih vojnih postrojba u mletačkim krajevima, sa sjedištem u Veroni. Nakon izlaska iz tiska Cvita u studenome 1747. zbog izrazito rodoljubnog tona u pjesmama Slava Dalmacije i Od naravi i ćudi rvacke djelo je bilo zaplijenjeno, a Grabovac optužen za protumletačku djelatnost i zatvoren. Zbog bolesti prebačen je u franjevački samostan na otočiću Santo Spirito.

Kritizirajući odnarođivanje hrvatskih časnika u mletačkoj vojsci i nastojeći pobuditi njihove nacionalne osjećaje, objavio je 1729. letak s deseteračkom pjesmom Esortazione amorosa, poslije pretisnut u Cvitu razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti rvackoga (1747), jedinome njegovu djelu. Cvit je štivo namijenjeno neobrazovanu čitatelju, zbornik sadržajno nepovezanih tekstova u stihu i prozi, oblikovan kao dijalog starca i mladića. Prvi dio čine poučni kršćanski tekstovi napisani u srednjovjekovnoj književnoj tradiciji: pitanja i odgovori, prenja, molitve, tužbalice, propovijedi, upute i savjeti itd. te dvije stihovane pripovijesti: Od Pile i Od jednoga strašnoga događaja. U drugome dijelu pripovijeda o biblijskoj, svjetskoj i hrvatskoj povijesti, posebice o suvremenim hrvatskim bojevima s Turcima. Cvit je djelo koje objedinjuje predaju hrvatske srednjovjekovne književnosti, ljetopisačku literaturu i književnost bosanskih franjevaca, u stihovanim dijelovima pisan osmercem ili epskim desetercem.

Citiranje:
Grabovac, Filip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22922>.