STRUKE:

grafička priprema

grafička priprema, dio procesa grafičke proizvodnje u kojem se tekst i ilustracije grafički obrađuju, oblikuju i povezuju u cjelinu te izrađuje materijalna ili virtualna tiskovna forma. Grafička obradba teksta, tj. izradba tiskarskog sloga, obuhvaća određivanje likovno-grafičkih svojstava teksta, a grafička obradba ilustracija (reprofotografija) proces je u kojem se jednotonske i višetonske ilustracije (npr. crteži i fotografije) prevode u oblik prikladan za grafičku reprodukciju. Nakon završene obradbe slijedi prijelom, kojim se tekst i ilustracije povezuju u cjelinu, a time se definira konačni izgled grafičkoga proizvoda (osnutak), odn. izgled materijalnoga (film, folija, paus-papir) ili virtualnog predloška (digitalni zapis). Predlošci se mogu slagati (montaža) te kopirati na tiskovnu formu postupcima ovisnima o tehnici kojom će se obaviti tisak. Uz primjenu računala, a posebno s razvojem stolnog izdavaštva, pojedini se dijelovi grafičke pripreme integriraju i provode usporedno s primjenom računalnih programa za izradbu i obradbu ilustracija te prijelom.

Citiranje:
grafička priprema. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23032>.