Guberina, Petar

ilustracija
GUBERINA, Petar

Guberina, Petar, hrvatski lingvist i fonetičar (Šibenik, 22. V. 1913Zagreb, 22. I. 2005). Završio studij romanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kod profesora P. Skoka. Doktorirao 1939. na Sorbonnei tezom Logička vrijednost i stilistička vrijednost složenih rečenica u francuskom i u hrvatskom (Valeur logique et valeur stylistique des propositions complexes en français et en croate, 1939), koja je ostala jednim od klasisčnih djela za francusku i hrvatsku sintaksu i stilistiku. Primjenjujući i razvijajući stilistička i općelingvistička načela Ch. Ballyja, Guberina se u tom djelu, proučavajući strukture i nadrečeničnih cjelina, potvrdio kao jedan od preteča potonje lingvistike teksta. Jednako tako njegova studija u knjizi Razlike između hrvatskoga i srpskoga književnog jezika (1940), na temelju uvida u onodobnu svjetsku lingvistiku, i osobito u praški strukturalizam, može se označiti kao standardološka i sociolingvistička analiza avant la lettre. Od 1951. bio je profesor romanistike i francuske lingvistike pa je neko vrijeme nastavljao istraživanja svojega učitelja P. Skoka, ali, otkako je 1954. pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu utemeljio Fonetski institut, sve se više okrenuo eksperimentalnim fonetskim proučavanjima, ispitivanju sluha i rehabilitaciji gluhonijemih. Na temelju svojega originalnog pristupa razradio je audiovizualnu globalno-strukturalnu metodu. Kako ta metoda za (početno) učenje stranih jezika tako i bavljenje istraživanjem sluha i rehabilitacije gluhonijemih donijeli su mu mnogobrojna priznanja u svijetu. Bio je redoviti član JAZU (HAZU) od 1963. Dobio je Nagradu za životno djelo (1977). Objavio je velik broj radova na različitim jezicima, među ostalim i Problem slaganja vremena (1951) te Priručnu gramatiku za francuski jezik po audiovizualnoj globalno-strukturalnoj metodi (1963).

Citiranje:
Guberina, Petar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23653>.