Gundulić, Frano Lucijan

Gundulić, Frano Lucijan (Franciscus Lucianus Gondola), hrvatski humanist (Dubrovnik, 1451/52Dubrovnik, 24. III. 1505). Bavio se trgovinom i obnašao različite administrativne dužnosti u rodnome gradu. Jedino mu je poznato djelo nevelika prozna latinska inkunabula Battistino (Baptistinus, 1490. ili 1500), jedina očuvana latinska novela ranoga hrvatskoga humanizma, koja je uz izgubljenoga Dupina I. Gučetića dokaz popularnosti toga žanra u Dubrovniku potkraj XV. st. U noveli je riječ o događaju iz 1489. kada se talijanski pustolov A. Moneglia predstavio kao svrgnuti genovski dužd Battistino i tri mjeseca proveo u Dubrovniku.

Citiranje:
Gundulić, Frano Lucijan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23792>.