Gundulić, Ivan Marinov

Gundulić, Ivan Marinov, hrvatski kroničar (Ancona, 1600Dubrovnik, 14. VIII. 1650). Mlađi je sin trgovca Marina. Školovao se na talijanskim učilištima, a nakon očeve smrti 1624. preselio se u Dubrovnik, gdje je godinama obavljao najviše državne službe. Kao općemu baštiniku, brat Marin, isusovac, ostavio mu je 1634. svoj imutak. Proučavao je stariju dubrovačku povijest na temelju arhivske građe i izvora što ih je u XVI. st. skupio njegov predak, pravnik i diplomat Frano. Napisao je na talijanskom jeziku dubrovačku kroniku od osnutka grada do 1484 (rukopis se čuvao u Knjižnici Male braće u Dubrovniku i u prijepisu iz 1860. pod naslovom Anali to jest obavijesti o podrijetlu Dubrovačke Republike i najznamenitije stvari koje su se dogodile i različita doba iste, skupljene iz raznovrsnih starih rukopisa (Annali ossia Notizie dell’origine della Republica di Ragusa e delle cose più cospicue occorse in diversi tempi della medesima, raccolte da varii manuscriti antichi), sada u Arhivu HAZU u Zagrebu, a tiskao ju je 1893. N. Nodilo pod naslovom Kasniji dubrovački ljetopisi vjerojatno djelo Ivana Marina Gundulića (Croniche ulteriori di Ragusa probabilmente opera di Giovanni di Marino Gondola). Starije razdoblje prikazao je na temelju starijih kronika i anala upitne pouzdanosti, a novije razdoblje zasnovao je na autentičnim vrelima.

Citiranje:
Gundulić, Ivan Marinov. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23795>.