STRUKE:

Hadrijan IV.

Hadrijan IV. (pravo ime Nicholas Breakspear), papa od 1154 (kraj Londona, između 1110. i 1120Anagni, Italija, 1. IX. 1159). Jedini papa Englez. Neko je vrijeme bio legat u Skandinaviji; u Norveškoj je osnovao nadbiskupiju u Trondheimu. Uz pomoć cara Fridrika I. Barbarosse, kojega je okrunio 1155. u Rimu, ugušio je reformatorski pokret Arnolda iz Brescie. Borio se za učvršćenje papinske vlasti i obranu papinskoga teritorija. Prema nekima, dopustio je 1155. engleskome kralju Henriku II. da zauzme Irsku.

Citiranje:
Hadrijan IV.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 2. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24026>.