STRUKE:

harmonička funkcija

harmonička funkcija, svaka funkcija f definirana u nekom dijelu prostora (ili ravnine) koja ima neprekidne druge parcijalne derivacije i zadovoljava Laplaceovu jednadžbu:

Δf = ∂²f/x² + ∂²f/y² + ∂²f/z² = 0

(ili u ravnini: ∂²f/x² + ∂²f/y² = 0).

Citiranje:
harmonička funkcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24433>.