STRUKE:

Haüy, René Just

Haüy [aɥi'], René Just, francuski mineralog i kristalograf (Saint-Just-en-Chaussée, Oise, 28. II. 1743Pariz, 1. VI. 1822). Profesor mineralogije u Parizu. Prvi spoznao da se kristali sastoje od čestica koje se nalaze u pravilnom rasporedu, pa se često spominje kao osnivač kristalografije. Prema Haüyjevu modelu (Haüyjev zakon), u svakom su kristalu plohe raspoređene tako da parovi ploha sijeku pojedinačne osi prikladno izabranoga koordinatnog sustava u udaljenostima koje se odnose kao racionalni brojevi. Danas se u praksi parametri svih ploha svode na parametre jedne odabrane, tzv. jedinične plohe, a dobiveni set racionalnih brojeva tzv. su Weissovi koeficijenti.

Citiranje:
Haüy, René Just. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24610>.