TRAŽI DALJE:
STRUKE:

hem

hem (prema grč. αἷμα: krv), molekula koja sadržava željezo i porfirinski prsten (protoporfirin IX), a veže se s proteinima kao prostetička skupina, tvoreći hemoproteine. Četiri dušikova atoma porfirina kao kelat vežu ion željeza (Fe2+). To željezo reverzibilno veže kisik u hemoglobinu i mioglobinu, a kod citokroma i drugih enzima služi prijenosu elektrona prelazeći pritom između svojih oksidacijskih stupnjeva (Fe2+ i Fe3+).

Citiranje:
hem. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24909>.