TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Herak, Marko

Herak, Marko, hrvatski kemičar (Brašljevica kraj Ozlja, 6. VI. 1922). Diplomirao kemiju 1955., doktorirao 1960. u Zagrebu. Usavršavao se u Engleskoj 1957. i 1963. Radio u Institutu »Ruđer Bošković« (1955–70), a zatim bio redoviti profesor (od 1972) i predstojnik Zavoda za analitičku kemiju Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu. Bavio se ravnotežama u homogenim i heterogenim sustavima te nastajanjem kompleksnih spojeva metala s organskim ligandima i njihovom karakterizacijom različitim analitičkim metodama. Zaslužan je za razvoj radiokemije u Hrvatskoj, gdje je prvi primijenio radioaktivne izotope u kemijskom istraživanju. Dobitnik Republičke nagrade za znanstvenoistraživački rad »Ruđer Bošković« (1966).

Citiranje:
Herak, Marko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25060>.