Herakleja Linkestidska

Herakleja Linkestidska (grčki Ἡράϰλεια Λυγϰηστίς, Hērákleia Lygkēstís, latinski Heraclea Lyncestis), antički grad na rimskoj cesti Via Egnatia, u blizini današnjega Bitolja. Rimljani su je zauzeli nakon pobjede nad makedonskim kraljem Perzejem (168. pr. Kr.). U kasnoj antici i u bizantsko doba ondje je bilo sjedište episkopa. Godine 479. opljačkali su je Goti. Na njezinu području nađeni su mnogi spomenici iz željeznoga, helenističkoga i rimskoga doba (mramorna kopija Fidijine Atene Partenos, starokršćanska bazilika s mozaicima).

Citiranje:
Herakleja Linkestidska. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25066>.