STRUKE:

hipsometar

hipsometar (grč. ὕψος: visina + -metar).

1. U meteorologiji, instrument za određivanje nadmorske visine; osniva se na određivanju vrelišta poznate tekućine izložene okolnomu zraku: dizanjem u visinu snizuje se tlak zraka, a ujedno i vrelište tekućine, pa se mjerenjem vrelišta, uz poznatu ovisnost vrelišta o tlaku, može odrediti i nadmorska visina. Instrument je osobito točan na velikim visinama.

2. U šumarstvu, visinomjer, instrument za mjerenje visine stabla. Konstrukcija se osniva na trigonometrijskome načelu ili na jednostavnim geometrijskim načelima sličnosti trokuta. Najstariji je i najjednostavniji takav instrument tzv. nosni križ. U šumarstvu je najpraktičniji Christenov visinomjer.

hipsometar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25704>.