TRAŽI DALJE:
STRUKE:

hjer

hjer (hêrъ), dvadeset i četvrto slovo glagoljične i staroćirilične azbuke, bez posebnoga leksičkoga značenja. Osim fonema /h/, u obje staroslavenske azbuke označava i broj 600. U ćirilicu je izravno preuzeto iz grčkoga khῖ (Χ, χ). U procjeni njegova podrijetla u glagoljici često se navodi endogeno tumačenje, kako je posrijedi namjerna pismovna sličnost koja odražava izgovornu bliskost s ostalim dvama velarima (k, g). U nekim spomenicima nalazi se i oblik he4_0910a.jpg, tzv. paukasto h: premalo je pokazatelja za tvrdnju da je ono obilježavalo kakvu izgovornu posebnost. Promjenom iz oble u uglatu (ustavnu) glagoljicu to slovo nije doživjelo velike promjene: usp. Kijevski listići: he4_0910b.jpg, Sinajski psaltir: he4_0910c.jpg; Vatikanski misal Illyrico 4: he4_0910d.jpg, Novakov misal: he4_0910e.jpg. Ni u kurzivnoj inačici oblik se nije bitno mijenjao: he4_0910f.jpg (Vinodolski zakonik), he4_0910g.jpg (Istarski razvod).

Citiranje:
hjer. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25791>.