Hogarth, William

ilustracija
HOGARTH, William, Prodavačica škampa, National Gallery, London

Hogarth [h61595u'gα:ϑ], William, engleski slikar i grafičar (London, 10. XI. 1697London, 25. X. 1764). U zlatarskom obrtu izučio crtanje i graviranje; od 1718. izrađivao bakroreze, a od 1720. bio učenik slikara J. Tornhilla; 1757. imenovan dvorskim slikarom. U grafici i na uljanim slikama satirički prikazuje običaje i moral engleskoga društva. U Hogarthove žanr-slike, tzv. ćudoredne slike (moral pictures), idu ciklusi Život bludnice (1730–32), i Brak po modi (oko 1743), a u političku tematiku Izbori (oko 1754). Od njegovih portreta ističu se Kapetan Coram (1740), Prodavačica rakova (1745), autoportreti i likovi njegovih slugu. Prva izrazita individualnost u engleskom slikarstvu; realist s izrazitim smislom za kritički humor, utemeljitelj je engleskoga žanr-slikarstva i karikature. Uporabom svijetlih boja široka namaza blizak je slikarstvu francuskoga rokokoa. Objavio teoretsko-estetski esej Analiza ljepote (The Analysis of Beauty, 1753).

Citiranje:
Hogarth, William. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25907>.