Holbein, Hans, ml.

ilustracija
HOLBEIN, Hans ml., Veleposlanici, National Gallery, London

Holbein [hɔ'lbain], Hans, ml., njemački slikar i grafičar (Augsburg, 1497London, pokopan 29. XI. 1543). Učenik svojega oca Hansa st. Od 1515. djelovao u Baselu, gdje je susreo Erazma Roterdamskoga koji je znatno utjecao na njegov rad. Oslikavao oltare, radio portrete (Dvostruki portret gradonačelnika Jakova Meyera i njegove žene Doroteje Kannengießer, 1516; Erazmo Roterdamski, 1523), ilustracije, kartone za vitraje, cikluse crteža i drvoreza (Pohvala ludosti, 1515–16. Erazma Roterdamskog; Mrtvački ples, oko 1523–26). God. 1524. otputovao je u Francusku, boravio je na dvoru francuskoga kralja Franje I., gdje je upoznao djela talijanskih majstora, poglavito Rafaela, što je utjecalo na daljnji razvoj njegova izraza (Madona gradonačelnika Meyera, 1526–30). God. 1526–28. boravio je u Engleskoj, zatim je ponovno u Baselu, gdje je drvorezima ilustrirao tekstove iz Staroga zavjeta (tzv. Icones, 1529–30). God. 1532. vratio se u Englesku, gdje je od 1536. bio dvorski slikar Henrika VIII. Na otoku su nastali mnogobrojni portreti njemačkih trgovaca (Georg Gisze, 1532) i engleske aristokracije (Ambasadori, 1533) te portreti kralja Henrika VIII. (1537) i njegovih žena (Anna od Clèvesa, 1539–40). Uz Dürera najznačajniji njemački renesansni slikar i jedan od najvećih portretista. Utjecao na englesku portretnu minijaturu, poglavito na N. Hilliarda.

Citiranje:
Holbein, Hans, ml.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25938>.