TRAŽI DALJE:
STRUKE:

holmij

holmij (prema Holmia, lat. imenu za Stockholm), simbol Ho, kemijski element iz skupine lantanoida (atomski broj 67, relativna atomska masa 164,930), mekan, srebrnasti metal izrazite paramagnetičnosti, s gustoćom 8,795 g/cm³ i talištem 1470 °C. U prirodi je vrlo rijedak, iz ruda se klasičnim postupcima izdvaja vrlo teško, a lakši je postupak s pomoću ionske izmjene. Rabi se u istraživačke svrhe, kao sastojak cerijevih slitina te u elektronskoj industriji, npr. kao aktivator svjetlećega sloja na zaslonu televizora u boji. U spojevima je trovalentan; holmijev oksid, Ho2O3, služi kao vatrostalni materijal.

Citiranje:
holmij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25966>.