TRAŽI DALJE:
STRUKE:

acetilceluloza

acetilceluloza (acet- + grč. ὕλη: drvo, tvar + celuloza) (celulozni acetat), bijeli prah dobiven esterifikacijom celuloze smjesom octene kiseline i acetanhidrida. Upotrebljava se za izradbu polimernih materijala, acetatne svile, negorivih filmova, lakova i dr.

Citiranje:
acetilceluloza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=260>.