TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Home Rule

Home Rule [h61595um ru:l] (engl.: samouprava), politički program irskoga nacionalnog pokreta 1870–1914. Prvi ga je 1870. formulirao Isaac Butt, koji je 1870. u Dublinu osnovao irsku građansku nacionalnu stranku Ligu za samoupravu (Home Rule League) i poveo borbu za politička prava Iraca. Kao zastupnik u britanskom Parlamentu on je 1871. potaknuo pitanje donošenja zakona o Home Ruleu. Organiziranu parlamentarnu borbu vodila je od 1882. Irska nacionalna liga (Irish National League) pod vodstvom Charlesa Stewarta Parnella. Pokret je parlamentarnim putem nastojao ostvariti samoupravu Irske (vlastiti parlament i njemu odgovornu vladu) u sastavu Britanskog Imperija. Tako se u Parlamentu organizirala znatna skupina Iraca, koju su podupirali i engleski liberali, nasuprot konzervativcima i unionistima. Prvi projekt zakona o Home Ruleu podnio je premijer William Ewart Gladstone (1886. i 1893), ali su ga svaki put onemogućili konzervativci. Pošto je projekt tri puta prošao kroz Donji dom, unatoč otporu Doma lordova 1914. kralj ga je odobrio, ali je zbog rata provođenje zakona bilo odgođeno. Tek ugovorom od 6. XII. 1921. Irci su stekli Slobodnu Državu Irsku (Irish Free State), sa statusom dominiona, ali ona nije obuhvaćala cijeli otok. Godine 1949. proglašena je neovisna Republika Irska, koja je potom istupila iz Commonwealtha. (→ irska, Povijest)

Citiranje:
Home Rule. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26012>.