STRUKE:

Honorije I.

Honorije I., papa od 625. do 638 (Rimska Kampanja, ?Rim, 12. X. 638). Zauzimao se za pokrštavanje Anglosasa; reorganizirao Crkvu pokrštenih Vizigota u Hispaniji. U okviru kristoloških rasprava na Istoku, Honorije I. je prihvatio tezu carigradskoga patrijarha Sergija o Kristovoj jednoj volji (monoteletstvo), što je osudio III. carigradski sabor (680–681) a potvrdio papa Leon (Lav) II. (682). Osuda Honorija poslije se često koristila kao dokaz protiv papine nepogrješivosti, osobito u doba reformacije i na I. vatikanskom saboru.

Citiranje:
Honorije I.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 5. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26081>.