Hrvatski institut za povijest

Hrvatski institut za povijest, znanstvena institucija za proučavanje povijesti hrvatskog naroda, sa sjedištem u Zagrebu i podružnicom u Slavonskome Brodu. Osnovana 1961. kao Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, kojemu je tada priključen i Arhiv za historiju radničkog pokreta Hrvatske (nastao od arhivskog odjela Centralnog komiteta KPH iz 1949., tj. Historijskog arhiva Centralnog komiteta KPH iz 1955). Od osnutka pa sve do demokratskih promjena 1990-ih istraživački rad u Institutu bio je usmjeren na povijesnu problematiku od kraja XIX. st. nadalje, s težištem na proučavanju razvoja radničkog i komunističkog pokreta te sindikalnih organizacija na prostoru Hrvatske. Jednako tako proučavane su i teme iz razdoblja II. svjetskog rata i poraća, ali i ostale teme tzv. suvremene povijesti. Tijekom svojega polustoljetnoga postojanja Institut je postupno širio istraživačku djelatnost tako da se počinju proučavati povijesne teme vezane uz razdoblja i prije XIX. st. (npr. Vojna krajina). God. 1991. Institut je promijenio ime u Hrvatski institut za povijest i dodatno proširio istraživačku djelatnost na srednjovjekovno razdoblje povijesti hrvatskog naroda, a otvorile su se i neke do tada manje istraživane teme suvremene povijesti poput pitanja Crkve u Hrvata. U tome se razdoblju Arhiv s građom SKH odvojio od Instituta. Zbog širenja istraživačkih tema mijenja se i organizacijska struktura Instituta tako da se stvaraju odjeli za istraživanje pojedinih povijesnih razdoblja (Srednji vijek, Novi vijek, XIX. st., Suvremena povijest, Domovinski rat) i posebnih tema (Hrvatska latinistička historiografija i Povijest Slavonije, Srijema i Baranje). Kao još jedan rezultat širenja istraživanja, 1996. osnovana je podružnica u Slavonskome Brodu. Tijekom polustoljetnoga postojanja Institut je razvio veliku izdavačku djelatnost. Osim mnogobrojnih monografskih izdanja Institut izdaje i znanstvene periodičke publikacije. Od 1964. do 1967. izdano je devet brojeva časopisa Putovi revolucije, koji je nakon toga prestao izlaziti. God. 1969. pokrenut je Časopis za suvremenu povijest, koji i danas izlazi (3 broja godišnje), te slovi kao jedna od vodećih periodičkih publikacija specijaliziranih za suvremenu povijest u Hrvatskoj. Od 1982. izlaze i Povijesni prilozi, zamišljeni kao periodička publikacija, gdje se objavljuju znanstveni članci s temama vezanima uz stariju povijest, a od 2001. Povijesni prilozi izlaze dvaput godišnje.

Citiranje:
Hrvatski institut za povijest. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26445>.