Hrvatski književni list

Hrvatski književni list (s podnaslovom Mjesečnik Zajednice samostalnih pisaca TIN), izlazio je u Zagrebu 1968–69., kada mu je onemogućeno daljnje izlaženje. Glavni urednik bio je Z. Tomičić, a članovi uredništva bili su M. Maruševski, J. Derossi, J. Ricov i V. Vučetić. Objavljivao je priloge iz književnosti, povijesti, umjetnosti i kulture zauzimajući se za hrvatsku jezičnu samobitnost. Obrađivao je i političke i gospodarske teme. Ukupno je u razdoblju 1968–69. izišlo 18 brojeva (19. broj uništen je u tiskari).

Pod uredništvom M. Pavkovića, S. Pejkovića Šodana i Z. Tomičića 1994. pokrenut je istoimeni časopis (s podnaslovom Dvomjesečnik za književnost i kulturu), deklariran kao treće godište časopisa iz 1968.

Citiranje:
Hrvatski književni list. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26450>.