STRUKE:

ikonoduli

ikonoduli ili ikonolatri (ikono- + grč. δοῦλος: rob, sluga ili /ή λάτρıς: sluga/sluškinja; rob/robinja), ikonopoklonici, poštovatelji religioznih slika, kipova, svetaca i svetačkih relikvija; nazvani tako u bizantskoj crkvenoj povijesti kao antipodi ikonoklastima.

ikonoduli. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27034>.