TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Iliescu, Ion

Iliescu [ilije'sku], Ion, rumunjski političar (Olteniţa, 3. III. 1930). Studirao je elektrotehniku u Bukureštu i Moskvi, te je bio dužnosnik u komunističkoj omladini i državnom aparatu. Kao bliski suradnik N. Ceauşescua, bio je ministar za omladinu (1967–71) i član CK KP Rumunjske (1968–84). Uklonjen je 1984. sa svih položaja. U revoluciji 1989. bio je predsjednik Fronte nacionalnoga spasa, potom predsjednik republike u dva mandata (1990–96. i 2000–04).

Citiranje:
Iliescu, Ion. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27071>.