Imotsko polje

Imotsko polje (također Imotsko-bekijsko polje), polje u kršu zagorskoga dijela sr. Dalmacije i u susjednoj Hercegovini; obuhvaća 95 km², od čega 45 km² u Hrvatskoj i 50 km² u BiH. Leži na visini od 248 do 268 m. Pruža se u smjeru sjeverozapad–jugoistok; dugo je 33 km, a široko do 6 km. Sastoji se od Gornjega (22,8 km²) i Donjega (72,2 km²) polja. Donje polje periodično plavi ponornica Vrlika (Vrljika). Uzgaja se kukuruz, duhan, vinova loza, povrće (kupus i dr.) i voće. Stočarstvo.

Citiranje:
Imotsko polje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27185>.