Institut za etnologiju i folkloristiku

Institut za etnologiju i folkloristiku, ustanova osnovana u Zagrebu 1948. pod imenom Institut za narodnu umjetnost (1977–89. djelovao u okviru Instituta za filologiju i folkloristiku kao Zavod za istraživanje folklora). Sastoji se od više odjela, u kojima stručnjaci različitih disciplina poput etnologije, kulturne antropologije, književne teorije, jezikoslovlja, muzikologije, koreologije i povijesti umjetnosti provode interdisciplinarna istraživanja područja suvremenih i povijesnih kulturnih pojava i procesa, usmene književnosti, folklorne glazbe i plesa, folklornoga kazališta, folklorne vizualne umjetnosti i dr. God. 1962. objavljen je prvi broj Narodne umjetnosti, godišnjaka Instituta (od 1995. izlazi dva puta godišnje; jedan je broj na engleskom, a drugi na hrvatskom jeziku). Već od 1960-ih u Institutu su napisane multidisciplinarne monografije utemeljene na terenskim istraživanjima. Od 1970-ih javlja se zanimanje za kulturne promjene gradskih sredina, kao i za kritičku analizu etnografske prakse. Rat u Hrvatskoj početkom 1990-ih potaknuo je nova istraživanja, dokumentiranje iskaza izbjeglica i nastanak ratne etnografije. Suradnici Instituta surađuju u mnogobrojnim domaćim i stranim stručnim časopisima; objavili su više stotina znanstvenih i stručnih rasprava i oko 200 knjiga. Institut također ima bogatu knjižnicu, zbirku rukopisa, audio i videosnimaka, fotografija, filmova i bibliografija suradnika Instituta. God. 2002. utemeljena je biblioteka Nova etnografija.

Citiranje:
Institut za etnologiju i folkloristiku. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27559>.