Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, znanstvenoistraživačka ustanova koja se bavi temeljnim i primijenjenim biomedicinskim istraživanjima, proučavajući utjecaj kemijskih, fizičkih i biotičkih čimbenika okoliša na ljudsko zdravlje. Napose se to odnosi na proučavanje toksikologije kovina, pesticida i mikotoksina, na onečišćenje atmosfere, ionizirajuće i neionizirajuće zračenje te radiološku zaštitu, mineralni metabolizam kao i na područje psihofiziologije rada, profesionalnih bolesti i otrovanja. Suradna je ustanova Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za atomsku energiju. Od 1950. izdaje časopis Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. Institut je osnovan 1948. u Zagrebu u okrilju JAZU pod nazivom Institut za higijenu rada, a od 1959. nosi današnje ime; 1992. iz njega se izdvojio zaseban Institut za antropologiju. Istaknuti suradnici bili su među ostalima B. Kesić, V. Vouk, M. Šarić, T. Beritić, K. Kostial-Šimonović i E. Reiner.

Citiranje:
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27562>.