TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ispravljač

ilustracija
ISPRAVLJAČ za vuču, Končar-Inem

ispravljač, električni uređaj za napajanje trošila pretvaranjem izmjenične električne struje u istosmjernu. Gradi se od elektroničkih poluvodičkih ventila dioda (PIN dioda i Schottkyjeva dioda) i klasičnih tiristora.

Ispravljački sklopovi mogu biti neupravljivi i upravljivi. Neupravljivi se sastoje samo od dioda, a upravljivi i od tiristora. Ispravljački sklopovi građeni samo od tiristora su usmjerivači. Kod neupravljivih se istosmjerna struja može namještati biranjem odvojka na transformatoru, a kod upravljivih regulirati mijenjanjem kuta upravljanja.

Ispravljač uzima iz izmjenične mreže nesinusnu izmjeničnu struju, tj. struju koja se može predočiti zbrojem sinusne komponente mrežne frekvencije (osnovne harmoničke komponente) i viših harmoničkih komponenata. Osnovna harmonička komponenta struje, u općem slučaju, fazno kasni u odnosu na sinusni mrežni električni napon. Više harmoničke komponente struje i fazno kašnjenje osnovne harmoničke komponente struje nepovoljno djeluju na izmjeničnu mrežu: smanjuju faktor snage (omjer djelatne i prividne snage mreže) i uzrokuju izobličenje napona. Potiskivanje viših harmoničkih komponenata iz izmjenične mreže obavlja se rezonantnim filtrima, a smanjenje faznoga kašnjenja osnovne harmoničke komponente kompenzatorima jalove snage.

Najpoznatiji i najviše upotrebljavani spojevi ispravljačkih sklopova jednofazni su i trofazni mosni spoj (tzv. jednofazni i trofazni Graetzov spoj). Razmeđe upotrebe jednofaznih i trofaznih ispravljača nekoliko je kilovata. Jednofazni mosni spoj iznimno se upotrebljava i pri većim snagama, npr. u električnoj lokomotivi.

Ispravljači se upotrebljavaju u svakome dijelu elektroničke opreme koji se napaja iz izmjenične mreže, od radioprijamnika do računala. Nalaze se u industrijskim postrojenjima, u elektrovučnim vozilima (elektromotorni vlak, tiristorska lokomotiva) služe za regulaciju brzine vrtnje istosmjernoga električnoga motora, a u sustavima uzbude velikih sinkronih električnih generatora za napajanje uzbudnog namota. Dijelovi su većih uređaja i sustava, primjerice, izlazni dio istosmjernoga pretvarača za napajanje elektroničkih sklopova, mrežni dio izmjenjivača za regulaciju brzine vrtnje izmjeničnih motora, napojni dio radiodifuzijskih odašiljača, punjač baterije u postrojenjima za neprekinuto napajanje izmjeničnim naponom.

Najveći je proizvođač ispravljača u Hrvatskoj tvrtka Končar – Elektronika i informatika (tiristorski ispravljači za napajanje vučnih motora, tiristorski usmjerivači za napajanje uzbude sinkronih generatora, ispravljači za postrojenja za neprekinuto napajanje).

Citiranje:
ispravljač. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27964>.