TRAŽI DALJE:
STRUKE:

itrij

itrij (nazvan po švedskom mjestu Ytterbyju, kao i iterbij), simbol Y (lat. yttrium), kemijski element iz skupine rijetkih zemalja (atomski broj 39, relativna atomska masa 88,9059). God. 1794. otkrio ga je finski kemičar Johan Gadolin. Itrij je kovak metal srebrnasta sjaja (talište 1526 °C). Kemijski je reaktivan, u spojevima trovalentan. Ima značajnu i široku tehničku primjenu, ponajprije u elektronici i nuklearnoj tehnici. Dodaje se u malim količinama nekim metalima i slitinama za poboljšanje svojstava. Spojevi se rabe u optoelektronici, u radarskim i komunikacijskim sustavima, sastojci su optičkih stakala i keramičkih materijala posebnih svojstava (laseri, supravodljiva keramika). Itrijev vanadat uz dodatak europija svijetli (luminiscira) u crvenome spektralnome području djelovanjem elektronskoga snopa, a to ima znatnu primjenu u proizvodnji ekrana za televizore u boji.

Citiranje:
itrij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28044>.