STRUKE:

Ivan XXIII., sv.

ilustracija
IVAN XXIII., bl.
ilustracija1ilustracija2

Ivan XXIII., sv. (pravo ime Angelo Giuseppe Roncalli), papa od 1958. do 1963 (Sotto il Monte kraj Bergama, 25. XI. 1881Rim, 3. VI. 1963). Studij teologije završio u Rimu, gdje je bio zaređen za svećenika (1904). Specijalizirao se u crkvenoj povijesti. Apostolskim vizitatorom u Bugarskoj postao je 1925., apostolskim delegatom u Turskoj 1934. te nuncijem u Parizu 1944. Kardinalom i venecijanskim patrijarhom imenovan je 1953. Za svojega kratkoga pontifikata zastupao je reformske i ekumenske ideje te bio začetnik posuvremenjenja (aggiornamento) Crkve. Sazvao je Drugi vatikanski koncil (1962). Svoje je reformske ideje izložio u osam enciklika, od kojih su najvažnije Mati i učiteljica (Mater et magistra, 1961) i Mir na zemlji (Pacem in terris, 1963). Blaženim proglašen 2000., a svetim 2014.

Citiranje:
Ivan XXIII., sv.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 2. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28096>.