STRUKE:

Ivan V. Paleolog

Ivan V. Paleolog (grč. Ἰωάννης Παλαıολόγος, Iōánnēs Palaiológos), bizantski car od 1341 (Didimóteihon, Trakija, 18. VI. 1332Carigrad, 16. II. 1391). Razdoblje njegove vladavine obilježeno je građanskim ratovima, vjerskim sukobima, raspravama oko pitanja crkvene unije te osobito prodorom Osmanlija na područje Balkana i u Grčku. Na Zapadu je tražio pomoć protiv Osmanlija. No kada ga je s prijestolja zbacio sin Andronik IV. (1376), prijestolje su mu vratili Osmanlije (1379), kojima se obvezao na plaćanje danka. U njegovo doba sudbina Carstva više nije ovisila o unutrašnjim odnosima, već o vanjskim čimbenicima (probitcima Osmanskoga Carstva, Venecije i Genove).

Citiranje:
Ivan V. Paleolog. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28115>.