STRUKE:

Anjou-Plantagenet

Anjou-Plantagenet [engl. 8118n62721u: plæntæ'62721ənit] (franc. Anjou-Plantagenêt [8118žu' pl8118tažənε']), dinastija koja je u Engleskoj vladala od 1154. do 1399., tj. od Henrika II. do Rikarda II. Kada je sin Geoffroia (engl. Geoffrey) V. Plantagenêta 1154. postao engleskim kraljem kao Henrik II., pripadali su mu francuski feudi: Anjou, Maine, Touraine, Normandija i Bretagne, a ženidbom je stekao Poitou, Guyenne i Gascogne. Tako je kao feudalni gospodar imao u rukama polovicu Francuske, ali je bio vazal francuskog kralja.

Citiranje:
Anjou-Plantagenet. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2837>.