TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ankara

Ankara (do 1930. Engürü [engyry'], europeizirano Angora), glavni grad Turske; 4 223 398 st., šire gradsko područje 4 771 716 st. (2010). Leži na Anatolijskome ravnjaku na 848 m apsolutne visine. Sastoji se od staroga sjevernoga dijela, koji je sačuvao srednjovjekovni istočnjački izgled, i od modernoga južnoga dijela, koji je podignut uglavnom nakon 1923. Široke ulice s drvoredima i parkovi u novome dijelu daju gradu izgled oaze u pustoj okolici. Sveučilište (osnovano 1946), Bliskoistočno tehničko sveučilište (osnovano 1956), Sveučilište Hacettepe (osnovano 1206) i dr.; Nacionalna knjižnica; muzeji (arheološki s bogatom hetitskom zbirkom, etnološki, prirodoslovni); kazalište, opera; botanički vrt. Iz rimskoga su razdoblja hram Augusteum, s glasovitim natpisom Monumentum Ancyranum na latinskome jeziku s grčkim prijevodom (kopija Augustove oporuke Res gestae divi Augusti). U bizantskome su stilu bazilika sv. Klementa iz VI. st. i gradske zidine iz VII–IX. st. Stare džamije: Aladinova (XII. st.), Hadži Bajramova (Hacı Bayram Cami (XV. st.) i dr. Mauzolej (1944–53) i konjanički kip M. K. Atatürka (1927; talijanski kipar P. Canonica). Metalna, kemijska, tekstilna (svila, vuna) industrija. Raskrižje željezničkih pruga i cesta prema Mramornomu, Egejskomu, Sredozemnomu i Crnomu moru. Međunarodna zračna luka (Esenboğa). – U antičko doba Ankara je bila jako trgovačko središte. Oko 2000. pr. Kr. zauzeli su je Hetiti, a njih su oko 1000. pr. Kr. naslijedili Frigijci. God. 333. pr. Kr. zauzeo ju je Aleksandar III. Veliki, a nakon njegove smrti postala je središte provincije Galacije. Pod imenom Ancyra došla je 189. pr. Kr. pod vlast Rimljana. Od 25. pr. Kr. središte je rimske provincije Galatia Prima. U srednjem vijeku razarana je tijekom borbi Bizantinaca s Perzijancima, Arapima, Seldžucima i križarima. Od XII. st. nalazi se u seldžučkome sultanatu Konya (Ikonium). Od 1361. u sastavu Osmanskoga Carstva (do 1930. upotrebljavalo se ime Angora). God. 1402. u blizini Ankare vojsku sultana Bajazida I. porazila je mongolska vojska Timura Lenka. Od 1919. Ankara je sjedište vlade Kemal-paše Atatürka. God. 1923. postala je glavni grad Republike Turske.

Citiranje:
Ankara. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2838>.