TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Jakšić, Đura

ilustracija
JAKŠIĆ, Đura

Jakšić, Đura, srpski slikar i književnik (Srpska Crnja, Banat, 27. VII. 1832Beograd, 16. XI. 1878). Nakon tri razreda gimnazije pohađao je temišvarsku crtačku školu Henrika Ágosta Dunaiszkyja. Radio je u atelijerima G. Marastonija 1847. i Konstantina Danila 1850. Od 1851. do 1853. živio u Beču, potom u Münchenu te u Kikindi, gdje je 1856. otvorio svoj atelijer. Od 1857. službovao u Srbiji kao učitelj i nastavnik crtanja. Studirao na Slikarskoj akademiji u Beču 1861–62. Glavna djela: Djevojka u plavom, Karaula, Smrt Karađorđeva, Dijete na odru.

Književni rad obuhvaća ljubavnu i domoljubno-socijalnu poeziju, drame i pripovijetke. Ubraja se među najistaknutije predstavnike srpskoga romantizma (pjesme Padajte braćo, Otadžbina, 1861; Na Liparu, Ponoć, 1866; pripovijetke Neverna Tijana, Sin sedoga Gamze, Dva prestola, 1862); 1875–78. pisao je satiričke pripovijetke u kojima je obradio seosku i ratnu tematiku (Komadić švajcarskog sira, Čiča Tima, Sirota Banaćanka, Seljaci, Kapetanov grob). Objavio i tri povijesne drame u stihovima: Seoba Srbalja (1862), Jelisaveta, kneginja crnogorska (1868) i Stanoje Glavaš (1878).

Citiranje:
Jakšić, Đura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 16. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28593>.