STRUKE:

Jamblih iz Halkide

Jamblih iz Halkide (Jamblih Halkiđanin) (grčki Ἰάμβλıχος, Iámblikhos), grčki filozof (Halkida u Siriji, oko 245?, oko 320). Neoplatonovac, osnovao školu u Siriji. Priklonio se detaljiziranju i atomiziranju Plotinove hijerarhijske skale od apsolutno jednoga (božanstva) do materije. Najviši um dijeli na um koji misli i um o kojem se misli. Tvrdio je da osim božanskoga prauzroka postoje niža božanstva. Niža su bića anđeli, demoni, heroji i ljudske duše. U Jamblihovoj filozofiji vidljivi su utjecaji orijentalnih pogleda i religija. S pomoću nekih Pitagorinih teza borio se protiv kršćanstva. Glavna djela (odlomci): O Pitagorinu životu (Περì τοῦ Πυϑαγορıϰοῦ βίου – De vita Pythagorica liber), Za oslobođenje filozofije (Λόγος προτρεπτıϰὸς εἰς φıλοσοφίαν – Adhortatio ad philosophiam).

Citiranje:
Jamblih iz Halkide. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28632>.