Jamometić, Andrija

Jamometić, Andrija (Zamometić, lat. Andreas Croatus), hrvatski teolog, diplomat i humanist (? Krbava, 1420Basel, 12. XI. 1484). Potomak ninskih Jamometa (Jamometića). Dominikanac, od 1475. provincijal grčke dominikanske pokrajine, 1476. nadbiskup Graneje (Kroja u Albaniji), od 1478. u diplomatskim misijama cara Fridrika III. Na državnom saboru u Nürnbergu (1481) tražio je jedinstveno djelovanje europskih zemalja protiv Osmanlija. Usprotivio se nepotizmu i razvratu na dvoru pape Siksta IV., koji ga je dao zatvoriti u Anđeosku tvrđavu, ali je ubrzo na carev zahtjev bio oslobođen. Od 1482. u Baselu je nastojao organizirati nastavak Baselskoga koncila (1431–37), koji bi u duhu koncilijarizma (»saborskoga parlamentarizma«) proveo obnovu Crkve i obranu od Osmanlija. Gradska ga je uprava na papin i carev zahtjev stavila u zatvor 1482., gdje je nakon papine smrti nađen obješen; tijelo mu je bačeno u Rajnu. Glavno djelo: Proglas Baselskoga koncila (Proclamatio concilii Basiliensis, 1482).

Citiranje:
Jamometić, Andrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28656>.