TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ječam

ilustracija
JEČAM, Hordeum vulgare

ječam (Hordeum vulgare), jednogodišnja biljka iz por. trava (Poaceae). Cvat ječma klas je s tri jednocvjetna klasića na svakom usjeku klasnoga vretena. Prema plodnosti klasića ječam se svrstava u pet odlika: 1) višeredni ječam, s tri plodna klasića; 2) dvoredni ječam, s jednim plodnim klasićem; 3) prijelazni ječam, s jednim do tri plodna klasića; 4) nepotpuni ječam; 5) labilni ječam. Poznate su forme (→ sistematika) ječma s osjem, bez osja te forme koje imaju lopatičaste izraštaje – tip trifucatum. Ječam se sije u jesen (ozimi) i u proljeće (jari). Odlikuje se velikim polimorfizmom i otpornošću na nepovoljne uvjete, a uz to se dobro prilagođuje različitim uvjetima uzgoja. Uzgaja se od ekvatora do 70° N (Skandinavija), a na južnoj hemisferi od 10 do 58° S. Glavno je područje uzgoja ječma između 55 i 65° N. Najviši prinosi postižu se u Europi. Uzgaja se i na Himalaji te u planinskim područjima istočne Afrike i Južne Amerike. Prema arheološkim nalazima, uzgajao se već u kameno doba, u području europskih sojenica, a njegovi su tragovi nađeni i u dolinama rijeka Eufrata i Tigrisa te Nila. Stari Grci i Rimljani također su uzgajali ječam, o čemu svjedoče djela Teofrasta te Plinija i Kolumele. Stari Sumerani, Egipćani i Židovi od ječma su pripravljali kruh. Danas se u prehrani ljudi ječam koristi u manjoj mjeri, i to oljušteno zrno i ječmena krupica, a upotrebljava se i kao nadomjestak za kavu. Za proizvodnju kruha miješa se s pšeničnim ili raženim brašnom. U Japanu, Koreji i Kini u prehrani se upotrebljavaju forme ječma bez pljevica. Ječam je vrlo kvalitetna stočna hrana, osobito za tov svinja. Upotrebljava se zrno, odnosno brašno, ili kao zelena krma u smjesi s mahunarkama. Ječam je glavna sirovina za proizvodnju slada u industriji piva. U tu se svrhu upotrebljava zrno uglavnom dvorednoga ječma visoke klijavosti s nižim sadržajem bjelančevina. Ječmeni slad služi i u proizvodnji viskija. Ječam se upotrebljava i u farmaceutskoj industriji, pekarstvu te proizvodnji škroba.

Citiranje:
ječam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28881>.