TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kalam

kalam (arap. kalām: /raz/govor, izjava, izreka, raspravljanje, prepirka, jezik), naziv za islam. filozofiju religije prije al-Kindija. Najpoznatije objašnjenje za kalam dali su al-Šahrastani (al-Šahrastānī), Ibn Haldun (Ibn 61664aldūn) i al-Idži (al-Iği), koji ga smatraju znanošću koja odgovara filozofijskoj logici (manṭiq) ili pak filozofijskomu raspravljanju o temeljnim problemima onoga što je rekao Bog (kalām Allāh). On stoga izvorno služi obrani pravovjerja od krivih naučavanja (apologija), pa predstavlja najveći »sveti rat« (ğihād) protiv neprijatelja vjere, ali se u filozofijskome smislu razumije kao reakcija na snažnu recepciju Aristotelove logike u islamu, koja prijeti padom u sofisteriju i dijalektiku, u kojoj su na djelu nagovori i prividni argumenti, a ne istina.

Citiranje:
kalam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29845>.