TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Kalnik

ilustracija
KALNIK

Kalnik (Kalnička gora), planina sjeveroistočno od Medvednice; najviši vrh Vranilac (Veliki Kalnik; 643 m); ostali vrhovi: Mali Kalnik (569 m), Ljubej (558 m), Porutina (491 m), Kozji Hrbet (462 m) i Glavica (437 m). Pruža se u smjeru jugozapad–sjeveroistok. Izdignuta u pliocenu i kvartaru. Građena je od stijena (pješčenjak, šejl, lapor, vapnenac) i breča mezozojske, miocenske i paleogenske starosti te eruptiva (spiliti, dijabaz). Razvodnica je savskog i dravskoga porječja. Ima ležišta lignita (Ljubeščica, Rasinja, Lepavina, Kloštar Vojakovački). Iskorištavaju se izvori pitke (»Bistra«), mineralne (»Apatovačka kiselica«) i slane vode. Na južnim padinama uzgaja se vinova loza. Na najvišem dijelu planine, nedaleko od naselja Kalnik (334 st., 2011), nalaze se ruševine srednjovjekovnih burgova Veliki i Mali Kalnik.

Citiranje:
Kalnik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29988>.