TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kameralistika

kameralistika (njem. Kameralistik, od Kammer < lat. camera [principis]: riznica, erar), sustav djelovanja u državnoj upravi, gospodarskoj politici i financijama karakterističan za apsolutne monarhije u njemačkim i austrijskim zemljama u XVIII. st.; krug znanstvenih disciplina (upravne znanosti, gospodarska politika i javne financije) koje su trebale postaviti znanstvenu podlogu takvoj praksi i pridonijeti izobrazbi činovnika za odgovarajuće državne službe. Bitna je spojnica različitih kameralističkih sustava pridavanje ključnoga značenja djelatnosti države. Razvijanje kameralistike kao sveučilišne discipline potaknuli su problemi ujedinjavanja narasloga stupnja drž. funkcija, odnosno širenje djelokruga i ovlasti središnjih upravnih organa te širenje državne intervencije u društveni život. Takva je praksa opravdavana prirodnopravnom teorijom po kojoj je svrha države opće dobro državljana. Kameralistika je zapravo njemačka i austrijska inačica merkantilizma. Prvu katedru za političke i kameralne znanosti ustanovio je 1727. pruski kralj Fridrik Vilim I.; predavale su se sve do polovice XIX. st. na gotovo svim sveučilištima sr. Europe te u istočnoj Europi, pa i u Hrvatskoj. Kameralistika je u našim krajevima došla do izražaja u razdoblju vladavine Marije Terezije, kada je u Varaždinu 1767. utemeljeno Hrvatsko kraljevsko vijeće (Consilium Regni Croatici) kao organ kraljevske vlasti, središnje državne uprave. Vijeće se zauzimalo za primjenu modernih tehnika upravljanja, a član Vijeća bio je i najznačajniji hrvatski kameralist N. Škrlec Lomnički. U Varaždinu je 1769. utemeljen Političko-kameralni studij, škola kameralnih i političkih znanosti za izobrazbu državnih činovnika. U njoj je profesor A. A. Barić predavao znanost o politici, trgovini i financijama, prema djelu J. von Sonnenfelsa Temeljna načela znanosti o politici, trgovini i financijama (Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanzwissenschaft, 1765). Škola je 1773. preseljena u Zagreb, gdje je 1776. uključena u novoutemeljeni Pravni fakultet, na kojem su se i dalje predavale političke i kameralne znanosti.

Citiranje:
kameralistika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30086>.