Kandinski, Vasilij

ilustracija
KANDINSKI, Vasilij, Prema nepoznatom zvuku
ilustracija1ilustracija2

Kandinski, Vasilij (Kandinsky, ruski Kandinskij [kand’i'nsk’ij]), francuski slikar, grafičar i teoretičar umjetnosti ruskoga podrijetla (Moskva, 4. XII. 1866Neuilly-sur-Seine, 13. XII. 1944). U Moskvi završio ekonomiju i pravo; slikarstvo učio u Münchenu (A. Ažbè, F. von Stuck). God 1907. izlagao je sa skupinom njemačkih ekspresionista Most (→ brücke, die), a 1911. u Münchenu osnovao je skupinu Plavi jahač (→ blaue reiter, der) i prešao na apstraktno (nefigurativno) slikarstvo, kojemu je jedan od prvih i glavnih predstavnika. God. 1914–21. živio je u Rusiji (ravnatelj moskovske umjetničke akademije i organizator umjetničkih ustanova u SSSR-u). Od 1922. djelovao je u Bauhausu u Weimaru i Dessauu, a od 1933. živio je u Parizu, gdje je bio povezan sa skupinom Abstraction-Création. Isprva je slikao postimpresionistički, oslanjajući se na rusku pučku umjetnost i Jugendstil; u krajolicima bliži fovistima. God. 1910. započeo je slikati prve apstraktne akvarele. Svoju likovnu koncepciju kojoj je težište na čistoj ekspresiji oblika, linija i boja, bez izravnih asocijacija na predmetni svijet, teoretski je obrazložio u djelu Duhovno u umjetnosti (Das Geistige in der Kunst, 1912).

Citiranje:
Kandinski, Vasilij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30188>.