Karlovačka županija

ilustracija
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ilustracija1ilustracija2

Karlovačka županija (IV), administrativno-teritorijalna jedinica u zapadnome dijelu središnje Hrvatske sa sjedištem u Karlovcu; obuhvaća 3626 km² sa 128 899 st. (2011) ili 35,5 st./km². Sastoji se od 17 općina (Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić, Žakanje) i pet naselja s gradskim statusom (Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Ozalj, Slunj). Karlovačka županija ima 649 naselja.

Citiranje:
Karlovačka županija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30592>.