TRAŽI DALJE:
STRUKE:

katoda

katoda (engl. cathode, prema grč. ϰάϑοδος: silazak), jedna od elektroda u elektrolitičkim ćelijama, akumulatorima, galvanskim člancima, elektronskim cijevima, fotomultiplikatorima i poluvodičkim diodama. Svi ti elementi, uz katodu, uvijek imaju i suprotnu elektrodu, anodu. Kada su elektrolitičke ćelije, elektronske cijevi, fotomultiplikatori ili poluvodičke diode spojeni u strujnome krugu na izvor napajanja, katoda je na negativnom potencijalu (negativna elektroda). Katoda je izvor elektrona u fotomultiplikatorima, u kojima se elektroni iz katode izbijaju fotonima vanjskim fotoelektričnim efektom, te u elektronskim cijevima, u kojima se elektroni izbacuju termoelektronskim odašiljanjem elektrona iz užarene katode. Elektroni u tim elementima struje od katode prema anodi, što se u elektronskim cijevima kadšto naziva i katodnim zračenjem. U poluvodičkim elementima pomiču se i šupljine, smjerom od anode prema katodi. U izvorima električne struje katoda je pozitivna elektroda, pa ju pri punjenju akumulatora valja spojiti na negativan pol izvora. Napon između katode i anode može biti u rasponu od 1 V (galvanski članci) pa do više od 100 kV (rendgenske cijevi).

Citiranje:
katoda. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30896>.