STRUKE:

kemijski simboli

kemijski simboli, skup znakova koji se rabe u kemijskim formulama i kemijskim jednadžbama. Najveći dio kemijskih simbola čine simboli kemijskih elemenata, jednoslovčane ili dvoslovčane kratice njihovih imenâ. Svaki je element označen početnim slovom svojega latinskog imena (npr. K za kalij, U za uranij), a njemu se dodaje još jedno slovo imena kada je potrebno razlikovati elemente s istim početnim slovom (npr. S za sumpor, Se za selenij, Sr za stroncij). Iznimno, kada za neki novootkriveni element na međunarodnoj razini još nije dogovoreno ime, rabi se troslovčani simbol: npr. za element s rednim brojem 112 u periodnom sustavu elemenata dulje se vrijeme rabio simbol Uub (ununbij) sve dok, nedavno, nije dobio ime kopernicij i simbol Cn. U kemijskoj formuli ili jednadžbi simbol elementa uvijek označuje jedan atom, iako se u slobodnijoj uporabi njime katkad označuje i elementarna tvar, npr. u izričaju »cijena Au na burzi« (Au je simbol zlata kao kemijskog elementa). U ranijem razdoblju razvoja kemije elementi su se označivali piktogramima, a današnji simboli potječu od J. J. Berzeliusa.

kemijski simboli. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 8.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31167>.