TRAŽI DALJE:
STRUKE:

klizište

klizište, dio padine na kojem je zbog poremećaja stabilnosti došlo do klizanja tla, tj. kretanja površinskoga sloja zemlje. Stabilnost tla ovisna je o strmini i obliku padine, geomehan. svojstvima tla, rasporedu slojeva tla i dr. Najčešći je uzrok klizanja tla promjena razine podzemnih voda, ali i promjena tokova površinskih voda, sezonske promjene vlažnosti i temperature zraka, tektonski poremećaji i potresi te neprikladni zahvati na tlu, npr. iskrčivanje vegetacije, promjena režima podzemnih voda, oblika padine ili opterećenja na tlu. Klizište se može javiti kako na prirodnim padinama tako i na izgrađenim pokosima. Klizanje može biti polagano (puzanje tla), ili se može dogoditi u kratkome razdoblju. Plitka klizišta najčešće nastaju u glinama velike plastičnosti. Sanacija klizišta provodi se građev. zahvatima, obično izvedbom drenažnoga sustava, kojim se snizuje razina podzemne vode (→ drenaža), promjenom oblika padine kako bi se smanjilo opterećenje gornjega dijela klizišta, uz povećanje opterećenja na donjem dijelu klizišta, izvedbom potpornih zidova, sadnjom raslinja i dr. Pojava klizišta utvrđuje se opažanjem na terenu te mjerenjem pomaka tla tijekom duljega razdoblja (dvije godine).

Citiranje:
klizište. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31944>.