TRAŽI DALJE:
STRUKE:

koenzimi

koenzimi (ko- + enzimi), male organske molekule, najčešće derivati vitamina, koje djeluju kao kofaktori enzima i imaju različite funkcije u metabolizmu. Tako je koenzim A (derivat vitamina pantotenske kiseline) prenositelj acilnih skupina, tetrahidrofolat (derivat vitamina folne kiseline) prenositelj pojedinačnih ugljikovih atoma, kobalaminski koenzimi (derivati vitamina cijanokobalamina) prenositelji su alkilnih skupina, nikotinamidski nukleotidi (derivati niacina) i flavinski nukleotidi (derivati riboflavina) sudjeluju u reakcijama oksidacije i redukcije itd.

Citiranje:
koenzimi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32224>.