STRUKE:

sunčani kolektor

ilustracija
KOLEKTOR, SUNČANI – pločasti kolektor: 1. stakleni pokrov, 2. kućište, 3. apsorber, 4. izolacija, 5. cijevi s vodom, 6. ulaz hladne vode, 7. izlaz tople vode, 8. Sunčevo zračenje
ilustracija1ilustracija2

sunčani kolektor (njem. Kollektor, prema lat. colligere: skupljati), uređaj za pretvorbu energije Sunčeva zračenja u toplinu. Najčešće se primjenjuje za zagrijavanje potrošne vode u kućanstvima, hotelima i sl., za zagrijavanje vode u bazenima, a gdjekad i za grijanje prostorija. Takav se kolektor, obično u obliku ploče, nepomično pričvršćuje na osunčane dijelove krovova, nadstrešnica i dr. Sunčevo zračenje prodire kroz prozirnu stijenku kolektora (staklenu ili od plastike) do crno obojene kovinske ploče (apsorbera) u njegovoj unutrašnjosti. Apsorpcijom energije zračenja kovinska se ploča zagrijava i predaje toplinu radnomu mediju (vodi ili antifrizu) koji se nalazi u cijevima priljubljenima uz stražnju stranu ploče. Gubitak topline sprječava se toplinskom izolacijom stražnjih i bočnih stijenki kolektorova kućišta. Apsorber tako konstruirana kolektora može se zagrijati do 100 °C, a kod posebno izvedenih kolektora i više.

Sustav za pripremu tople vode čine kolektor i s njim cijevima povezan spremnik vode, iz kojega se topla voda odvodi do trošila. Kako bi spremnik sadržavao toplu vodu, potrebno je da voda tijekom insolacije struji sustavom. Ako se spremnik postavi iznad kolektora, strujanje će biti prirodno zbog razlike u gustoći tople i hladne vode (topla se voda, kao rjeđa, diže prema vrhu, a hladnija, gušća voda spušta se prema dnu sustava). Takav je sustav najekonomičniji, no gdjekad je, zbog teškoća u smještaju spremnika i opasnosti od smrzavanja vode, bolje rješenje sustav s prisilnim strujanjem vode uz pomoć crpke, pa se spremnik može smjestiti npr. i u podrumu zgrade. Radom ventila i crpki najčešće upravlja elektronički podsustav, a za razdoblje kada je intenzitet Sunčeva zračenja manji ili potrošnja tople vode veća, spremnik se često oprema i pomoćnim grijačem.

Posebne je konstrukcije sunčani kolektor za postizanje visokih temperatura radnoga medija, kakav npr. služi za dobivanje pare kojom se pokreću turbine generatora električne struje u sunčanim termoelektranama. Takav sunčani kolektor čine zrcala velike površine, koja zračenje usmjeravaju na apsorber. Zrcala se katkad pokreću motorom kako bi se namjestila u najpovoljniji položaj prema položaju Sunca (→ elektrana). Sunčanim kolektorom katkad se naziva i → sunčana baterija kojom se Sunčeva energija, uz pomoć fotoelemenata, pretvara izravno u električnu.

Citiranje:
sunčani kolektor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32388>.