TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kolonija

kolonija (lat. colonia: naseobina).

1. U antičko doba naselje građana neke države u osvojenoj zemlji (rimska, fenička, grčka kolonija).

2. Skup pripadnika nekog naroda u tuđoj zemlji (npr. hrvatska iseljenička kolonija u Južnoafričkoj Republici).

3. U doba kolonijalizma → kolonije.

4. Naziv uobičajen za neku skupinu ili ustanovu (slikarska, glazbena, dječja kolonija).

5. U biologiji, udruživanje istovrsnih organizama. Mnoge alge i bakterije udružuju se u kolonije; prema izgledu kolonije, nastale razmnožavanjem na čvrstoj hranjivoj podlozi, pojedine vrste bakterija mogu se razlikovati okom, što pojednostavnjuje njihovu identifikaciju u mikrobiologiji. Niže životinje (praživotinje, spužve, koralji, žarnjaci, plaštenjaci, mahovnjaci) žive u svojevrsnim kolonijama organizama koji se nakon razmnožavanja pupanjem ili diobom nisu odijelili. Katkad se kolonijama nazivaju i zajednice tzv. socijalnih kukaca (mravâ, termitâ, pčelâ) kod kojih jedinka mijenja svoje ponašanje u prisutnosti druge jedinke iste vrste zbog trajne podjele rada.

Citiranje:
kolonija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32471>.