TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kombajn

ilustracija
KOMBAJN, žitni – 1. motovilo, 2. stijenka vršilice, 3. bubanj, 4. elevator za zrno, 5. motor, 6. pužni transporter za zrno, 7. slamotres, 8. zrno, 9. slama, 10. pljeva, 11. gornje i donje sito za čišćenje, 12. ventilator, 13. transporter, 14. pužnica transportera, 15. kosa
ilustracija1ilustracija2

kombajn (rus. kombajn < engl. combine [harvester]), poljoprivr. stroj za žetvu, berbu ili vađenje uroda koji pritom istodobno obavlja i druge radnje, npr. vršidbu, čišćenje, utovar i sl. Prvi je takav stroj bio žitni kombajn izrađen 1836. u SAD-u, koji je kosio (žeo), vršio i čistio strne žitarice u jednome prohodu. Isprva je kombajn vuklo i do 48 konja ili mula, koji su poslije zamijenjeni parnim strojem. Širu primjenu doživjeli su tek modeli kombajna iz 1930-ih koje su vukli traktori, a desetljeće potom pojavile su se i prve samohodne izvedbe. Tijekom 1950-ih kombajni su konstrukcijski uznapredovali, a bili su prilagođeni i za berbu te runjenje kukuruza, žetvu i vršidbu uljarica (ricinusa, soje, suncokreta, uljane repice), žetvu sjemenskih djetelina i trava, sjemenske šećerne repe itd. Danas je kombajn tehnička osnova razvoja ekonomične i produktivne poljoprivrede. Njime se obavljaju složeni i teški fizički poslovi uz povećanje proizvodnosti i do 500 puta.

Žitni kombajn služi istodobno za žetvu i vršidbu žitarica. Danas se često izrađuje kao samohodan stroj pokretan Dieselovim motorom snage do 250 kW, a kapaciteta (propusne moći) oko 20 kg ovršene žitne mase (s omjerom mase zrna i slame 1 : 1) u sekundi i s gubitcima priroda manjima od 1%. Žetveni uređaj postavlja se ispred prednjih kotača žitnoga kombajna. Motovilo tog uređaja zahvaća stabljike žita, naginje ih prema kosi i pokošene poliježe na transporter koji ih dovodi do vršilice. U zazoru između bubnja i stijenke vršilice iz žitne se mase izdvaja do 90% zrnja. Ono zajedno s pljevom i sitnom slamom izravno dolazi do sita za čišćenje, gdje se strujom zraka iz ventilatora odvaja čisto zrno, a pljeva izbacuje iz kombajna. Očišćeno se zrno uz pomoć pužnoga transportera ubacuje u rasutom stanju u teretno vozilo, ili se puni u vreće. Slama, koja još sadrži 10% zrnja, odvodi se do tzv. slamotresa, odakle preostalo zrnje zbog vibracija propada na sita za čišćenje, a slama se izbacuje iz kombajna zajedno s pljevom ili se prethodno pakira u bale. Radom suvremenih kombajna upravlja se iz klimatizirane kabine uz pomoć informacijskoga sustava, koji uz dodatak sustava za satelitsku navigaciju (GPS) može iskazivati prinos kulture ovisno o trenutačnom položaju kombajna, odn. kartirati stupanj plodnosti zemljišta. Time se omogućuje određivanje potrebne količine sjemena i gnojiva na pojedinim dijelovima zemljišta, a tako i povećanje prinosa uz smanjenje troškova.

Prilagođenim žitnim kombajnima ili namjenskim samohodnim ili vučenim kombajnima danas se može obavljati žetva, berba ili vađenje gotovo svih biljnih kultura. Kombajn za šećernu repu učinka je do 130 t na sat, vadi korijen, odvaja i čisti glave, a lišće usitnjava i ujednačeno raspodjeljuje po tlu. Kombajn za vađenje krumpira ili mrkve omogućuje racionalnu proizvodnju na većim površinama namijenjenu industr. preradbi. Kombajn za grašak i kombajn za branje i selekciju rajčice omogućili su njihovu jeftinu i masovnu proizvodnju na njivama. Kombajn za pamuk posebno ozubljenim vretenima na beračkom dijelu skida čahure pamuka. Silažni kombajn žanje cijelu kukuruznu biljku ili samo otkida klipove, usitnjava ih, odn. gnječi zrnje kukuruza; također priređuje travnu masu za siliranje. Kombajn za berbu vinskih sorata grožđa objahuje red nasada prilagođena za takvu berbu i otresa bobice vibrirajućim palicama.

U Hrvatskoj se nekoliko tipova kombajna proizvodilo u tvornici »Đuro Đaković« iz Slavonskoga Broda.

Citiranje:
kombajn. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32545>.