STRUKE:

Končar

Končar, hrvatski koncern (grupa) sa sjedištem u Zagrebu. Poduzeće je osnovano 1921. pod nazivom Elektra d.d., potom je preimenovano u Hrvatski Siemens d.d., 1945–90. poslovalo je kao Rade Končar, a od 31. XII. 1990. pod imenom Končar d.d. Osnovni proizvodni program grupe Končar obuhvaća elektroopremu i postrojenja za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije (motori, generatori i transformatori) te za transportne sustave i električnu vuču (pokretne stube i dizala, električni vlakovi i lokomotive, tramvaji), a proizvodi su tijekom godina izvezeni u više od 100 država svijeta. U svom sastavu ima devetnaest ovisnih društava s ukupno 3622 zaposlenika. U 2014. ostvario je 2,8 milijarda kuna prihoda.

Končar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32723>.