Konstantin XI. Paleolog

Konstantin XI. Paleolog (grčki Κωνσταντῖνος Παλαıολόγος, Kōnstantĩnos Palaiológos), posljednji bizantski car, vladao od 1449 (Carigrad, 8. II. 1405Carigrad, 29. V. 1453). Sin Emanuela II. Paleologa. Prije proglašenja za cara, od 1428., bio je despot u Moreji (Peloponezu) zajedno s braćom Teodorom i Tomom. Carski je naslov preuzeo od brata Ivana VIII. Paleologa u trenutku kada je novi osmanski sultan Mehmed II. pokrenuo osvajanje Carigrada. Ne uspjevši spriječiti osmanski napad na Carigrad, a ni dovesti značajniju pomoć sa Zapada, poginuo je u obrani prijestolnice.

Citiranje:
Konstantin XI. Paleolog. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32885>.